Přijmout
Tato stránka využívá cookies za účelem zkvalitňování svých služeb. Setrváním na této stránce dáváte souhlas s jejich užitím. 
Bookmark and Share 
 

P R O H L Á Š E N Í

o nakládání s osobními údaji podle GDPR

 

Společnost: Real Food Concept s.r.o., IČ: 27410960, se sídlem Sadová 355, Průhonice 252 43

 

P r o h l a š u j e,

 

že jako subjekt nakládající při své činnosti s osobními údaji fyzických osob je seznámena v rozsahu potřebném pro podnikatelskou činnost s nařízením Evropského parlamentu a rady č. 2016/679 ze dne 27. dubna 2016 o ochraně fyzických osob v souvislosti se zpracováním osobních údajů a o volném pohybu těchto údajů a o zrušení směrnice 95/46/ES (obecné nařízení o ochraně osobních údajů) a zavazuje se v rámci platné právní úpravy aplikovat toto nařízení.

Naše společnost nezpracovává osobní a další údaje uživatelů webových stránek firmy Real Food Concept s.r.o. jinak než k zákonem připuštěným účelům. Webové stránky společnosti nemají žádnou databázi uživatelů, ani rozesílač nabídek, neshromažďují tedy žádné osobní údaje uživatelů.

Na naší webové stránce používáme soubory COOKIES, které jsou nutné pro funkčnost webu, nikoliv pro sběr osobních dat uživatelů. Jde o krátkodobé - „session cookie“, které jsou pouze dočasné a zůstávají uloženy v prohlížeči pouze do té doby, než prohlížeč zavřete.

 

 

Dne 23. 5. 2018 vypracovala společnost Real Food Concept s.r.o.

 
| tisk