Přijmout
Tato stránka využívá cookies za účelem zkvalitňování svých služeb. Setrváním na této stránce dáváte souhlas s jejich užitím. 
Bookmark and Share 
 

    Zpracování osobních údajů

  1. Osobní údaje o zákaznících zpracovává společnost Real Food Concept, s.r.o., se sídlem Sadová 355, Průhonice 252 43, IČ 27410960 (dále jen „Správce“) podle platných obecně závazných právních předpisů.
  2. Za účelem odpovědi prostřednictvím kontaktního formuláře jsou zpracovávány tyto osobní údaje: jméno a příjemní, e-mail. 
  3. Tyto údaje budou Správcem zpracovávány a uchovávány po dobu trvání účelu zpracování.
  4. Osobní údaje uvedené v bodě 2 bude zpracovávat Správce prostřednictvím svých k tomu pověřených zaměstnanců.
  5. Správce nemá úmysl poskytovat osobní údaje nikomu dalšímu ani do třetích zemí.
  6. Zákazník má právo obdržet od správce osobní údaje, které se ho týkají. Dále má právo přístupu k jeho osobním údajům zpracovávaných Správcem, jejich opravu nebo výmaz, popřípadě omezení zpracování, a právo vznést námitku proti zpracování.        
 
| tisk